Axiell Internet Server 6 | Startpagina
[ChangeLanguage]
Sidebar content Main content

Eenvoudig zoeken


Klik met de linker muisknop op de knop Eenvoudig zoeken in de kolom links, om op het tabblad Zoeken een vrije opzoeking te doen.

1. Standaard wordt gezocht in alle beschikbare databanken: zowel Museumcollectie als Bibliotheekcatalogus zijn gemarkeerd. Je kan de opzoeking beperken tot één databank door degene waarop je niet wil zoeken, in het betreffende aankruisvakje te deactiveren.

2. Typ het woord of de naam waarop je wil zoeken in het invoervak Zoek. Je mag ook een gedeelte van een woord opgeven, of meerdere woorden tegelijk (in het laatste geval moeten alle woorden voorkomen in een resultaat). Je scheidt twee woorden door een spatie.

3. Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.

Opmerking: klik in het tabblad Resultaten op de optie Verfijn zoekopdracht (in de linkerkolom) als je binnen de resultaten van je huidige zoekopdracht wil verder zoeken op een ander woord.

Uitgebreid zoeken


Als je graag op meer dan één woord of naam tegelijk zoekt, en per zoekwoord ook wil kunnen aangeven waar het moet voorkomen (in welke velden), bijvoorbeeld in de titel van een museumobject, in de naam van een materiaal, of in een auteursnaam, dan is Uitgebreid zoeken meer geschikt dan Eenvoudig zoeken.

Klik met de linker muisknop op de knop Uitgebreid zoeken in de kolom links, om op het tabblad Zoeken op meerdere woorden in specifieke velden te kunnen zoeken.

1. Klik op de keuzelijst Zoek in om die te openen. Kies hier de databank waarin je wil zoeken: Museumcollectie of Bibliotheekcatalogus.
Hier kan je niet in meerdere databanken tegelijk zoeken.

2. Welke velden zichtbaar zijn, is afhankelijk van de databank die je in stap 1 uitkoos. Typ het woord of de naam waarop je wil zoeken in het juiste veld. Je mag ook een gedeelte van een woord opgeven of velden leeg laten; zolang er minimum één waarde ingevuld is kan je de zoekopdracht starten. Merk op dat een zoekwoord alleen in het betreffende veld in de databank wordt gezocht: als je dus bijvoorbeeld “stoomlocomotief” opgeeft als Objectnaam in de Museumcollectie, dan zoek je niet in de titel van objecten of in de vervaardigersnaam, etc.

Achter sommige velden staat ook een Lijst-knop. In plaats van zomaar een woord of naam te typen, kan je via deze knop opzoeken welke woorden er in het betreffende veld in de databank allemaal voorkomen. Dit is handig als je niet zeker bent van de spelling, of als je gewoon alfabetisch wil zoeken. In de Bibliotheekcatalogus bijvoorbeeld, zie je achter de velden Auteur en Trefwoord een Lijst-knop staan. Wanneer je op de knop achter Auteur klikt, opent een lijst met alle auteurs die in de database voorkomen. Klik onderaan de lijst op de pijltjes om door de lijst te bladeren. Je kan ook een paginanummer invoeren (als de lijst uit meerdere pagina's bestaat) en dan op Ga naar klikken om naar die pagina te springen. Als je auteurs met een “W” zoekt, dan kan je die letter alvast in het veld Auteur typen en pas dan op de Lijst-knop klikken, om de lijst direct bij de letter “W” te openen. Door te klikken op de naam waarop je wil zoeken wordt die gekopieerd in het vak Auteur.

In velden waar geen Lijst-knop achter staat, kan je meerdere woorden invullen, gescheiden door spaties (dan moeten alle woorden voorkomen in het resultaat).

3. Dankzij de opties Sorteerveld en Sorteervolgorde kan je kiezen of je het zoekresultaat straks (oplopend of aflopend) gesorteerd wil zien of niet, en zo ja, op welk veld. Dit is vooral handig als je zoekopdracht veel resultaten genereert.

4. Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten. Het resultaat zal alle records bevatten die aan alle ingevulde zoekcriteria voldoen (en-relatie).
Om de ingevulde velden leeg te maken klikt je op de knop Wissen.

Deskundig zoeken


Als je een complexe zoekopdracht wil kunnen uitvoeren, dan is Deskundig zoeken wellicht de juiste zoekmethode.

Klik met de linker muisknop op de knop Deskundig zoeken in de kolom links, om op het tabblad Zoeken op meerdere woorden en gecombineerd via Booleaanse operatoren te kunnen zoeken.

1. Klik op de keuzelijst Zoek in om die te openen. Kies de database of collectie waarin je wil zoeken. Kies bijvoorbeeld Tijdschriften als je alleen maar naar tijdschriften wil zoeken; kies daarentegen Bibliotheekcatalogus om in alle types publicaties te zoeken.

Je kunt hier niet in meerdere databases tegelijk zoeken.

2. Vervolgens kies je een veld waarin je wil zoeken. Open hiervoor de uitklaplijst van het linkerveld en selecteer het gewenste zoekveld. Welke velden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de database of collectie die je in stap 1 uitkoos.

Afhankelijk van het veldtype kan je in de keuzelijst direct rechts ervan soms een andere vergelijking kiezen dan “=”. In dat geval is een keuzelijst beschikbaar.

Bij datumvelden (bijvoorbeeld Jaar), kan je ook kiezen voor “Tussen”, “>” (groter dan), “<” (kleiner dan), “<=” (kleiner dan of gelijk aan) en “>=” (groter dan of gelijk aan). Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken op jaartallen na 1945, of vóór 1970.

Bij hiërarchische lijsten (bijvoorbeeld Trefwoord) kan je kiezen voor “generiek”. Dan zoek je ook op alle nauwere termen.

Typ in het veld naast het vergelijkingsteken het woord, getal of de naam waarop je wil zoeken. Je mag ook een gedeelte van een woord opgeven, je zoekt dan getrunceerd; markeer in dat geval het aankruisvakje Truncatie. Als het zoekwoord dat je opgeeft al een heel woord is (bijvoorbeeld “computer”), en je wil niet dat er ook gezocht wordt op samengestelde woorden (zoals “computerlokaal”), dan moet je deze optie uitvinken.

3. Zoeken op meerdere velden tegelijk is mogelijk. Om de zoekopdracht uit te breiden, kan je op het + teken achter de laatste zoekregel klikken. Je kan nu een volgende zoekregel toevoegen (zelfde werkwijze als in stap 2). De twee zoekregels moet je combineren met een Booleaanse operator. Daarvoor is er aan eind van de eerste regel een keuzelijst beschikbaar. Kies hieruit “en”, “of”, of “maar niet”. Met “en” moet een resultaat aan beide zoekregels voldoen, met “of” moet een resultaat aan minimum één van beide zoekregels voldoen, en met “maar niet” moet een resultaat wel aan de eerste regel voldoen, maar niet aan de tweede. De zoekregels worden van boven naar beneden uitgevoerd. De volgorde is dus belangrijk wanneer je zoekregels combineert. Het resultaat van de eerste twee regels wordt gecombineerd met de derde regel, en het resultaat daarvan wordt weer gecombineerd met de vierde regel, etc.

Je kan ook regels leeg laten of verwijderen door op het – teken aan het einde van de betreffende regel te klikken; zolang er minstens één waarde ingevuld is, kan je de zoekopdracht starten.

4. Dankzij de opties Sorteerveld en Sorteervolgorde kan je kiezen of je het zoekresultaat straks (oplopend of aflopend) gesorteerd wil zien of niet, en zo ja, op welk veld. Dit is vooral handig als je zoekopdracht veel resultaten genereert. Markeer gewoon het betreffende Sorteerveld/Sorteervolgorde-keuzerondje door erop te klikken.

5. Met de optie Records per pagina bepaal je hoeveel records per zoekresultaatpagina getoond zullen worden.

6. Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten. Met de Wissen-knop maak je de velden leeg.